Hoppa till huvudinnehåll

Databaser

Vi rekommenderar att man söker på engelska i de flesta av våra databaser. Vill du ha tips på engelska sökord använd SvenskMesh.

Gå direkt till:

 • Hitta vetenskapliga tidskrifter inom ditt yrkesområde. Alla tidskrifter finns online i Stockholms läns landsting, så att du kan läsa alla artiklar direkt på din dator. Läs mer om BrowZine. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område för att komma åt fulltextartiklar. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Omvårdnad, Rehabilitering
 • Riktar sig främst till läkare. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och behandlingsguider. Du kan sortera på din medicinska specialitet. Läs mer om ClinicalKey. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område.

  -Mest använda, Bilder, E-böcker, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • Här hittar du Cochrane Reviews, systematiska översikter av hög vetenskaplig kvalitet. Här finns också Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Läs mer om Cochrane Library. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område.

  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård
 • Innehåller expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens (likt UpToDate). Sök på symptom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention. Läs mer om DynaMed Plus. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område.

  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • Sök efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet världen över. Du hittar även antal citeringar för varje publikation. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  -Mest använda
 • Innehåller referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnesområden. Utges av American Psychological Association (APA). Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Ledarskap, Psykiatri, Psykologi, Sociologi
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  -Mest använda, Farmakologi, Medicin, Medicinhistoria, Omvårdnad, Pedagogik, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi, Toxikologi
 • Söker i alla våra databaser samtidigt. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda
 • SveMed+ innehåller referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.

  -Mest använda, Medicin, Omvårdnad
 • Web of Science är en tvärvetenskaplig databas som har referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Juridik, Kemi, Ledarskap, Medicin, Psykiatri, Sociologi, Statistik