Hoppa till huvudinnehåll

Biblioteksavtal

Diarienummer
AKTNR 291-1879

Ett antal vårdenheter i Stockholm har avtal om biblioteksservice med något av biblioteken vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset eller Södersjukhuset.

Biblioteksavtal omfattar möjlighet att delta i utbildningar i informationssökning, skicka sökuppdrag och boka sökhjälp hos en medicinsk bibliotekarie. I avtalet ingår support i referenshantering. Avtalet innebär även åtkomst till bibliotekens vetenskapliga elektroniska tidskrifter, böcker och databaser utanför SLL:s nät via SLL EZproxy, samt möjlighet att beställa kopior av vetenskapliga artiklar och låna tryckta böcker.

Om du vill veta mer om biblioteksavtal och undersöka om er enhet kan teckna avtal, kontakta något av biblioteken.


Enheter med biblioteksavtal

BB Stockholm på Danderyds sjukhus
BUP (SLSO)
Capio Geriatrik Dalens sjukhus
Capio S:t Göran
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
Ericastiftelsen
Ersta sjukhus/diakoni
Geriatrik (SLSO) inklusive FoU nu
GHP Stockholm Gastro Center och Kirurgkliniken Stockholm
Habilitering och hälsa (SLSO)
Norrtälje sjukhus/TioHundra
Primärvård (SLSO)
Psykiatri (SLSO) inklusive Beroendecentrum
Regionalt cancercentrum
Södertälje sjukhus

 

 

Redaktör: Tomas Kindenberg

2017-03-30