Hoppa till huvudinnehåll

Biblioteksavtal

Diarienummer
AKTNR 291-2029

Ett antal vårdenheter i Stockholm har avtal om biblioteksservice med något av biblioteken vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset eller Södersjukhuset.

Biblioteksavtal omfattar möjlighet att delta i utbildningar i informationssökning, skicka sökuppdrag och boka sökhjälp hos en medicinsk bibliotekarie. I avtalet ingår support i referenshantering. Avtalet innebär även åtkomst till bibliotekens vetenskapliga elektroniska tidskrifter, böcker och databaser utanför SLL:s nät via SLL EZproxy, samt möjlighet att beställa kopior av vetenskapliga artiklar och låna tryckta böcker.

Om du vill veta mer om biblioteksavtal och undersöka om er enhet kan teckna avtal, välkommen att kontakta något av biblioteken.


Enheter med biblioteksavtal

BB Stockholm på Danderyds sjukhus
BUP (SLSO)
Capio Geriatrik Dalens sjukhus
Capio Psykiatri
Capio S:t Göran
Ericastiftelsen
Ersta sjukhus/diakoni
Geriatrik FOU nu, Danderydsgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken
GHP Kirurgkliniken Stockholm
GHP Stockholm Gastro Center
Habilitering och hälsa (SLSO)
Norrtälje sjukhus/TioHundra
Primärvård (SLSO) inklusive Centrumbildningarna
Psykiatri (SLSO) inklusive Beroendecentrum
Regionalt cancercentrum
Södertälje sjukhus

2017-09-25