Hoppa till huvudinnehåll

Vår service

Diarienummer
AKTNR 47-2822

Biblioteken finns till för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, inom administration eller är förtroendevald i Region Stockholm. Servicen kan skilja sig åt beroende på om din arbetsplats har biblioteksavtal eller ej. Se nedan vad som gäller för just din arbetsplats:

Anställd vid

Service

BB Stockholm på DS

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

Rehab Dalens sjukhus

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

Capio S:t Göran

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser på biblioteken.sll.se/capio eller biblioteken.sll.se via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

Danderyds Sjukhus AB

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

EndNote-support.

Ericastiftelsen

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

Entrepenadpersonal från företag som finns på sjukhuset, till exempel Locum, NCA, Apoteket

Får låna böcker som finns inne på sjukhusens bibliotek.

Ersta diakoni, inkl Ersta sjukhus

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

Folktandvården

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

Förtroendevald inom Stockholms läns landsting

Landstingshusets bibliotek hjälper dig att hitta bakgrundsinformation, i elektronisk eller tryckt form, för motioner, debattinlägg, tjänsteutlåtanden, rapporter och dylikt.

GHP - Stockholm Gastro Center och Kirurgkliniken Stockholm

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

HSF - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Landstingshusets bibliotek hjälper dig att hitta bakgrundsinformation, i elektronisk eller tryckt form, för motioner, debattinlägg, tjänsteutlåtanden, rapporter och dylikt.

Tillgång till regionens grundutbud av databaser och elektroniska tidskrifter. Får beställa artiklar och fjärrlån från Landstingshusets bibliotek. Ibland måste biblioteket beställa artiklar från andra bibliotek, detta innebär ofta en kostnad för kopian, den summan debiteras beställaren.

Karolinska Universitetssjukhuset

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

EndNote-support.

Kultur i vården

Får låna böcker som finns inne på biblioteken.

LSF - Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingshusets bibliotek hjälper dig att hitta bakgrundsinformation, i elektronisk eller tryckt form, för motioner, debattinlägg, tjänsteutlåtanden, rapporter och dylikt. 

Tillgång till regionens grundutbud av databaser och elektroniska tidskrifter. Får beställa artiklar och fjärrlån från Landstingshusets bibliotek. Ibland måste biblioteket beställa artiklar från andra bibliotek, detta innebär ofta en kostnad för kopian, den summan debiteras beställaren.

Nacka sjukhus

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom regionens nätverk.

Patienter och närstående på DS, K eller SÖS

Får låna och reservera böcker.

Privata mottagningar med vårdavtal

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom regionens nätverk.

Regionalt cancercentrum

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

Sankt Eriks ögonsjukhus

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom regionens nätverk.

SLSO - Stockholms läns sjukvårdsområde

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

Stiftelsen Stora Sköndal

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom regionens nätverk.

Stockholms syncentral

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom regionens nätverk.

Studenter inom hälso- och sjukvård

Får låna böcker som finns inne på sjukhusens bibliotek.

Studenter med klinisk placering på DS, K eller SÖS

Får låna och reservera böcker under sin VFU.

Södersjukhuset

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

EndNote-support.

Södertälje sjukhus

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

Tiohundra

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom regionens nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Får skicka sökuppdrag, boka tid för litteratursökning och delta i bibliotekens kurser.

 

Tolkar

Får låna böcker som finns inne på sjukhusens bibliotek.
Webbredaktör: Anja Vikingson

2020-04-23