Hoppa till huvudinnehåll

SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder. Här hittar du deras publicerade systematiska utvärderingar och annas sammanställd information om forskningsläget inom medicinska och sociala frågor.