Hoppa till huvudinnehåll

Medline (Ovid)

Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Läs mer om Medline. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.