Hoppa till huvudinnehåll

KPP Databaser

KPP, Kostnad Per Patient, är en metod för beräkning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt. KKP Databaser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) innehåller kostnadsuppgifter för den specialiserade somatiska och psykiatriska vården där det till exempel är möjligt att få en bild över kostnaders fördelning på olika sjukdomsgrupper respektive åldersgrupper.