Hoppa till huvudinnehåll

Janusinfo

Janusinfo är Region Stockholms webbplats för samlad, producentobunden läkemedelsinformation till hälso- och sjukvården - ett evidensbaserat kunskapsstöd kring läkemedelsbehandling för läkare och sjukvårdspersonal. Här hittar du bl a Kloka Listan (rekommenderade läkemedel), Strama (om antibiotikaförskivning), Akut intermedicin (behandlingsråd för läkare på medicinkliniker och subspecialiteter) och fortbildning kring läkemedel, t ex webbutbildningen Antibiotikasmart.

Janusinfo innehåller också specifika läkemedelriktlinjer för: Interaktioner och riskprofiler - Njurfunktion - Fosterpåverkan - Aming - Kön och genus - Läkemedel och miljö.