Hoppa till huvudinnehåll

Hitta evidens snabbt

Diarienummer
AKTNR 89-2979

Har du ont om tid, men ska vårda och behandla utifrån bästa möjliga vetenskapliga evidens?

Nedan finner du några snabba vägar till evidens:


DynaMed
Expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens
Sök på symtom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention. DynaMed finns även som app.

Clinical Key
Sök på diagnos eller behandling
Du får svar i form av forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och Clinical Overview-behandlingsguider.

Isabel
Ett beslutsstöd för att ställa diagnos
Du fyller i symtom hos din patient och får en lista på möjliga diagnoser, samt läkemedel som potentiellt kan orsaka samma symtom. När du behöver fördjupa dig inom en diagnos länkas du vidare till DynaMed eller PubMed.

Låt en bibliotekarie hitta evidens åt dig
Hinner du inte söka själv? - Skicka ett sökuppdrag
Beskriv vad du behöver hitta evidens kring och hur snabbt du behöver få svar, så söker en bibliotekarie reda på aktuell forskning/evidens.

Letar du evidens kring en ny metod eller apparat?
Då kan Metodrådet Region Stockholm-Gotland hjälpa dig!
Genom en systematisk litteratursökning och en vetenskaplig granskning av litteraturen utförd av sakkunniga, tar man fram en så kallad HTA-rapport om evidensläget för den aktuella frågan. Hela processen tar 10-14 veckor och är helt kostnadsfri.
Redaktör: Maria Nilsson

2020-09-17