Hoppa till huvudinnehåll

Google Scholar

Sök efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet världen över. Du hittar även antal citeringar för varje publikation. Kräver inloggning utanför regionens IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

Google Scholar manual (pdf)