Hoppa till huvudinnehåll

EndNote Online

Diarienummer
AKTNR 392-2443

När du använder EndNote sparas ditt EndNote-bibliotek på din dator. Genom att ställa in synkning mellan EndNote på din dator och EndNote Online kan du komma åt dina referenser på nätet. Om du har EndNote installerat på flera datorer kan EndNote-bibliotek på de olika datorerna synkas via EndNote Online. 

 

Synka EndNote-bibliotek mellan olika datorer med EndNote Online

Filmklippet "EndNote Sync: EndNote X7.1 and Later" visar på ett bra sätt hur du kommer igång med synkning på en flera datorer. Kolla gärna på filmklippet innan du gör följande:

  1. Gå till www.myendnoteweb.com och skapa ett EndNote-konto
  2. Innan du går vidare och sätter upp synkning, gör en säkerhetskopia av ditt EndNote-bibliotek
  3. På Dator 1, öppna det EndNote-bibliotek du vill använda för synkning och aktivera synkning genom att skriva in dina EndNote Web/Online-kontouppgifter under "Edit">"Preferences">"Sync". Starta synkning genom att klicka på "EndNote Web sync"
  4. På Dator 2, öppna EndNote och skapa ett helt nytt bibliotek. Aktivera synkning genom att skriva in dina EndNote Web/Online-kontouppgifter under "Edit">"Preferences">"Sync". Klicka på "EndNote Web sync" för att synka. Om du hade grupper i ditt bibliotek hamnar dessa under "Unfiled Groups". Dra dem till "My Groups"

Vid synkning kopieras inte "smart groups" och "group sets". För att hantera "smart groups" och "group sets", se detta filmklipp.
När du aktiverat synkning enligt ovan slår ändringar du gör i ditt EndNote-bibliotek på en dator igenom på ditt EndNote Web/Online-konto och på dina andra datorer.

Tänk på att endast ett bibliotek per dator kan användas för synkning.

 

EndNote på iPad

Om du har appen EndNote for iPad kan du synka ditt EndNote-bibliotek till din iPad med EndNote Online.

 

Använda EndNote Online i webbläsare

EndNote Online kan användas för att synka EndNote-bibliotek mellan olika datorer. Men det kan också användas som ett fristående program, det vill säga du kan logga in på www.myendnoteweb.com och lägga till, ta bort eller redigera referenser. Om du har synkning inställd på EndNote på din dator synkas dina ändringar dit nästa gång du använder EndNote på datorn.

Vissa funktioner skiljer sig mellan EndNote Online och EndNote på datorn (EndNote Desktop).

 

Grupper i EndNote Online

Med EndNote Online kan du dela en grupp med andra EndNote Online-användare under "Organize">"Manage My Groups". Du kan välja att ge behörighet att läsa och/eller redigera. Bilagor delas inte, det är endast referenserna som delas.

I EndNote Online syns inte Group sets. Eftersom grupperna listas i alfabetisk ordning rekommenderas du att lägga till ett prefix för att sortera grupperna i bokstavsordning motsvarande dina Group sets.

Obs! I EndNote Online använder du funktionen "Remove From Grou"p för att ta bort en referens från en grupp. Om du använder "Delete" tas referensen bort från "All references", även om gruppen är markerad när du trycker på "Delete". Detta är en skillnad mot EndNote Desktop där det endast är när du markerat All references och sedan trycker "Delete" som en referens tas bort helt från biblioteket.

 

Lägga till referenser till ditt EndNote Online-bibliotek

Liksom med EndNote Desktop kan du lägga till referenser till EndNote Online på flera olika sätt:

  • "Collect">"Online Search" kan användas för att söka i bland annat PubMed. Om du känner till en artikels PMID-nummer (som står under varje referens i PubMed) kan du välja att söka på det. Sökträffarna visas under rubriken "Online Search Results". Välj de referenser du vill ha och lägg till i en grupp så läggs de till i ditt bibliotek. Ett tips är att välja "Select Favorites" under "Collect">"Online Search" och välja till exempel PubMed (NLM)
  • I Samsök och andra Ebsco-databaser kan du exportera referenser till EndNote Online genom att klicka på mappen bredvid en referens i träfflistan, klicka på Mapp och välja "Exportera">"Direkt Export till EndNote Web"
  • Ett annat sätt att lägga till referenser till ditt EndNote Online-bibliotek är via bokmärket "Capture Reference" som du hittar under Options>Download Installers. 

 

EndNote Online och Word

Under "Options">"Download Installers" finns möjlighet att installera Word-tilläggsprogrammet Cite Wile You Write. För att installera programmet krävs att du har adminstratörsrättigheter på datorn. Med Cite Wile You Write kan du infoga referenser från ditt EndNote Online-bibliotek och skapa litteraturförteckningar i Word-dokument. Om du har EndNote Desktop installerat på din dator finns redan Cite Wile You Write-tillägget i Word, så du behöver inte ladda ned det. 

Cite Wile You Write kan alltså användas för att infoga referenser från ett EndNote Desktop- eller ett EndNote Online-bibliotek. Om du har EndNote Desktop på din dator rekommenderas du att infoga referenserna från EndNote Desktop. Om du använder EndNote Online och saknar en citeringsstil kontakta biblioteket.

 

Redaktör: Victoria Jonsson

2019-04-03