Hoppa till huvudinnehåll

EndNote

Diarienummer
AKTNR 39-3194

EndNote är ett program som hjälper dig att samla och ordna dina referenser. Programmet gör det enklare att infoga källhänvisningar och att skapa en litteraturlista i din text.

Om du arbetar på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset eller Södersjukhuset kan du utan kostnad få EndNote installerat på din arbetsdator och privata dator. Biblioteken håller kurser och kan ge dig enskild support i EndNote samt i webbvarianten EndNote Online.

 

Installation av EndNote på arbetsdator

Nu har EndNote 20 driftsatts på de arbetsdatorer som har programmet installerat. Gränssnittet har ändrats en hel del jämfört med tidigare versioner. Det är alltid bra att ta en säkerhetskopia av biblioteket innan uppgradering. Kontakta ditt sjukhusbibliotek om du har frågor.

 • Danderyds sjukhus: Ring IT Servicedesk 556 00 (internnummer)
 • Karolinska Universitetssjukhuset: Kontakta din lokala IT-samordnare
 • Södersjukhuset: Kontakta din lokala IT-samordnare
 
Installation av EndNote på privat dator

Kontakta ditt bibliotek så mailar vi installationsfiler till PC/Mac. 

 

Kurser och enskild handledning i EndNote

Du kan få svar på många EndNote-frågor genom att läsa vår manual, för EndNote X9.pdf eller EndNote 20.pdf. Vill du fördjupa dina kunskaper kan du boka tid till våra kurser eller kontakta biblioteket för enskild handledning

Här kan du se en kortare instruktionsfilmer om EndNote 20.

 

Hämta referenser från PubMed
 1. Sök i PubMed
 2. Kryssa för de referenser du vill hämta
 3. Välj "Send to">"Citation manager">"Create file"
 4. Referenserna exporteras till ditt EndNote-bibliotek
 
Hämta referenser från AMED, CINAHL, ERIC, PsycINFO eller Samsök (Ebsco)
 1. Markera de referenser du vill importera till EndNote genom att klicka på "Add to folder"
 2. Klicka på "Folder" uppe till höger
 3. Klicka på "Export"
 4. Fönstret "Export Manager" öppnas. "Direct Export to EndNote" är förvalt alternativ. Klicka på "Save". Dubbelklicka på filen som sparas ner
 5. Referenserna exporteras till ditt EndNote-bibliotek
 
Hämta referenser från Google Scholar
 1. Gå till Google Scholar 
 2. Klicka på Inställningar uppe till höger
 3. Välj "Bibliografiförvaltare">"Visa länkar att importera citeringar">"EndNote". Klicka på "Spara inställningar"
 4. Gör din sökning. Klicka på "Importera till EndNote" under referensen. Välj "Öppna". Referenserna exporteras till ditt EndNote-bibliotek

Finns referensen även i PubMed, välj att importera från PubMed. Alla fält följer inte med från Google Scholar.

 
Hämta referenser från Libris (böcker, avhandlingar)
 1. Sök fram referensen i Libris
 2. Klicka på "SKAPA REFERENS"
 3. Välj Format: ".RIS"
 4. Välj "Spara som fil"
 5. Dubbelklicka på filen du sparade ner. Referensen importeras till EndNote
 
Referera till en webbsida

Referera till en webbsida med EndNote.pdf


När referenserna inte ser ut som de ska

Ibland stämmer inte de medföljande referens-stilarna i EndNote med de önskemål som finns från vissa tidskrifter. Därför bör man läsa författaranvisningarna för hur citeringar och referenslista ska se ut. Granska också gärna själv en artikel och dess referenslista i ett nytt nummer av den aktuella tidskriften. På http://endnote.com/downloads/styles kan du söka och ladda ner nya stilar. Det går också att redigera en befintlig stil efter dina behov. Gå till Clarivate Analytics för att ladda ner instruktioner eller kontakta biblioteket för hjälp.


Om Word inte hittar EndNote-biblioteket

Kontrollera att inställningen i Word under "EndNote" > "Preferences" > "Applications" är satt till "EndNote" och inte "EndNote Web".


Vid fel när EndNote-bibliotek öppnas från ett USB-minne

Om felmeddelandet "Database error" visas när du försöker öppna ett EndNote-bibliotek från ett USB-minne, spara biblioteket på din dator och öppna det därifrån.

 

Om verktygsfältet för EndNote saknas i Word

EndNotes supportsida har instruktioner för hur du får tillbaka EndNote-verktygsfält som har försvunnit från Word. Olika instruktioner gäller om verktygsfälten aldrig har visats, och om de har visats tidigare men sedan försvunnit.

 

Dela ett EndNote-bibliotek med andra

Här kan du läsa mer om hur du gör när du vill dela ett EndNote-bibliotek med andra: 

 

EndNote Online

När du använder EndNote sparas ditt EndNote-bibliotek på din dator. Genom att ställa in synkning mellan EndNote på din dator och EndNote Online kan du komma åt dina referenser på nätet, samt i appen EndNote for iPad. Läs mer på sidan EndNote Online (EndNote Web)​.

 

Kontakt: biblioteken@sll.se

2021-06-21