Skip to main content

Socialstyrelsens författningssamling - Swedish legislation on healthcare

Swedish legislation on healthcare, social care, dentistry, public health and safety as well as forensic psychiatry. (HSLFS-FS och SOSFS). In Swedish.