Hoppa till huvudinnehåll

Databaser

Vi rekommenderar att man söker på engelska i de flesta av våra databaser. Vill du ha tips på engelska sökord använd SvenskMesh.

Gå direkt till:

 • Innehåller kvalitetssäkrad och lättillgänglig information om sjukdomar samt vård från alla Sveriges landsting och regioner. En bra webbplats för dina patienter.
  Hälsoinformation
 • Innehåller hundratals medicinska e-böcker. Bland annat Harrison's Principles of Internal Medicine, Quick Medical Diagnosis and Treatment, Fitzpatrick's Color Atlas med flera. Medicinska bilder och filmer ingår också. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Bilder, E-böcker, Medicin
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom fysioterapi, arbetsterapi och alternativmedicin. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Rehabilitering
 • Består av två delar, i "3D Atlas" väljer du vilken del av kroppen du vill fokusera på och vilken vy du vill ha (anatomi, dissektion, MR-bild, film). I "3D Real-time" kan du lägga till och ta bort lager i kroppen: muskler, nerver, organ, leder, skelett. Om databasen inte fungerar kan du prova att byta webbläsare. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Bilder
 • Riktlinjer och standarder inom perioperativ omvårdnad och operationssjukvård från AORN - The Association of periOperative Registered Nurses - en förening för operationssjuksköterskor i USA. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal

  Evidensbaserad medicin/vård, Omvårdnad
 • Samling av ordböcker.

  Lexikon
 • Uppslagsverk om läkemedel för barn. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  E-böcker, Farmakologi, Lexikon
 • Hitta vetenskapliga tidskrifter inom ditt yrkesområde. Alla tidskrifter finns online i Stockholms läns landsting, så att du kan läsa alla artiklar direkt på din dator. Läs mer om BrowZine.

  -Mest använda, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri, Rehabilitering
 • Innehåller systematiska kunskapsöversikter på effekter av sociala insatser inom bland annat funktionsnedsättningsområdet, social välfärd och utbildning.
  Juridik, Pedagogik, Sociologi
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal. 

  OBS! Under maj-juni 2019 har vi testperiod på CINAHL Complete, som innehåller fulltext till cirka 1300 tidskrifter.

  -Mest använda, Omvårdnad, Rehabilitering
 • Ett sökverktyg i PubMed där du kan söka systematiska översikter (reviews) eller kliniska studier inom terapi, diagnos mm. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Riktar sig främst till läkare. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och behandlingsguider. Du kan sortera på din medicinska specialitet. Läs mer om ClinicalKey. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område.

  -Mest använda, Bilder, E-böcker, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • En databas över pågående kliniska studier runtom i världen.

  Farmakologi, Medicin, Psykiatri
 • Här hittar du Cochrane Reviews, systematiska översikter av hög vetenskaplig kvalitet. Här finns också Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Läs mer om Cochrane Library. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område.

  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård
 • Sökportal för bilder som går under CC-licens (Creative Commons) vilket betyder att det är tillåtet att använda dem.
  Bilder
 • DiVA innehåller forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten i Sverige. Här kan du söka på svenska.

  Avhandlingar/Rapporter
 • Frågor och svar om läkemedel. Databasen utvecklas av Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset. En del av informationen är på svenska och en del på engelska.

  Farmakologi
 • Innehåller expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens (likt UpToDate). Sök på symptom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention. Läs mer om DynaMed. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område.

  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • En stor databas över gener och deras egenskaper.

  Genetik, molekylärbiologi m.m.
 • Innehåller information om arvsmassan hos över 1000 arter, även bakterier och virus.

  Genetik, molekylärbiologi m.m.
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Ledarskap, Pedagogik
 • Information om läkemedel på svenska.

  Farmakologi
 • WHO samlar statistik över sjukdomar och hälsa i världen. Du kan välja att ta fram statistik från specifika länder, över vissa sjukdomar etc.

  Statistik
 • Sök efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet världen över. Du hittar även antal citeringar för varje publikation. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  -Mest använda
 • HTA betyder Health Technology Assessment. En HTA-rappport utvärderar nya metoder och tekniker i sjukvården utifrån bästa tillgängliga evidens/forskning.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Ett beslutsstöd för att ställa diagnos. Du fyller i symtom hos din patient och får en lista på möjliga diagnoser, samt läkemedel som potentiellt kan orsaka samma symtom. När du behöver fördjupa dig inom en diagnos länkas du vidare till DynaMed eller PubMed. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • Kommersiellt obunden läkemedelsinformation och behandlingsriktlinjer för läkare och sjukvårdspersonal i Stockholms läns landsting.

  Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi
 • Generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Bedömningarna bygger på kritisk värdering av publicerad litteratur, handböcker inom ämnet och farmakologisk expertis.

  Farmakologi
 • Bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur.

  Farmakologi
 • Informationen innehåller framför allt farmakokinetiska interaktioner för läkemedel som är registrerade på den svenska och den finska marknaden. För att använda tjänsten krävs ett lösenord, som du väljer första gången du går in.

  Farmakologi
 • Information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling.

  Farmakologi
 • Ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år. Tjänsten ger dels stöd till beräkning av njurfunktion och ger dels evidensbaserade rekommendationer för dosering av läkemedel, anpassade efter framräknad grad av njursvikt.
  Farmakologi
 • Innehåller information om mer än 8000 vetenskapliga tidskrifter. Se vilka tidskrifter som finns inom ditt ämnesområde och vilken Impact Factor de har. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Lexikon
 • Läkemedel för behandling av vanliga sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan.

  Farmakologi
 • Här kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

  Administration-sjukvård
 • KPP, Kostnad Per Patient, är en metod för beräkning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt. På sidan finns en databas där det till exempel är möjligt att få en bild över kostnaders fördelning på olika sjukdomsgrupper respektive åldersgrupper.

  Administration-sjukvård, Statistik
 • För dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg. Kvalitetssäkrad information från flera aktörer under rubrikerna Evidensbaserad praktik, Psykisk ohälsa, Äldre, Missbruk och beroende, Barn och unga och Webbutbildningar. Utges av Socialstyrelsen. 

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Granskad information om läkemedel i samband med amning. 

  Farmakologi
 • En gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.
  Juridik
 • Gällande grundförfattningar tillgängliga i pdf-format.

  Juridik
 • Kungliga bibliotekets söktjänst där du hittar böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

  Avhandlingar/Rapporter, Bokkataloger
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Läs mer om Medline. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal.

  Medicin
 • Lättillgänglig information om sjukdom, hälsa och läkemedel på engelska. Från The National Institutes of Health och The National Library of Medicine.

  Hälsoinformation
 • Medicinskt uppslagsverk.
  Lexikon, Medicin
 • Databaspaket med läkemedelsinformation. Inkluderar databaserna DISEASEDEX General Medicine, DRUGDEX, MARTINDALE, PDR, REPRORISK samt NeoFax och Pediatrics. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Farmakologi
 • Informationen om miljöklassificerade läkemedel och klassificeringen med uppgifter om i vilka produkter på svenska marknaden som substanserna ingår.
  Farmakologi
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd är landstingens och regionernas gemensamma kunskapsstöd för alla som arbetar i hälso- och sjukvården i Sverige. Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal runt om i landet. OBS! Tjänsten är under utveckling.
  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård, Hälsoinformation, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering
 • Förteckning över nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården.

  Administration-sjukvård, Statistik
 • Brittiskt institut som ger rekommendationer i hälso- och sjukvårdsfrågor till anställda inom National Health Service (NHS).

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Online Mendelian Inheritance in Man. Mänskliga gener och genetiska sjukdomar. Entrez-databas från National Center for Biotechnology Information (NCBI).

  Genetik, molekylärbiologi m.m.
 • Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence. Referensdatabas för systematiska översikter, randomiserade studier med mera inom arbetsterapi.

  Evidensbaserad medicin/vård, Rehabilitering
 • En kunskapsdatabas från Socialstyrelsen om ca 300 ovanliga sjukdomar.

  Hälsoinformation
 • Referensdatabas för randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom fysioterapi.

  Evidensbaserad medicin/vård, Rehabilitering
 • The Pharmacogenomics Knowledgebase. Information om samband mellan olika läkemedel, sjukdomar och gener.

  Farmakologi
 • The Global Resource for Nutrition Practice. Evidensbaserade rekommendationer inom nutrition. Utges av British Dietetic Association, the Dietitians Association of Australia och Dietitians of Canada.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Klicka på För Förskrivare. Avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal inom framför allt öppenvården. Drivs av Three Doctors AB och är en internetversion av boken PM Praktisk Medicin.

  Medicin
 • Vetenskaplig litteratur samt information om DNA och protein. Entrez-databas från National Center for Biotechnology Information (NCBI). 

  Farmakologi
 • Länkar till provtagningsanvisningar och laboratorier i Sverige.
  Farmakologi, Genetik, molekylärbiologi m.m., Kemi, Medicin, Omvårdnad, Toxikologi
 • Innehåller referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnesområden. Utges av American Psychological Association (APA). Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Ledarskap, Psykiatri, Psykologi, Sociologi
 • Information om kemiska ämnens molekylära sammansättning. Utvecklas av National Center for Biotechnology Information (NCBI).

  Kemi
 • Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  -Mest använda, Farmakologi, Medicin, Medicinhistoria, Omvårdnad, Pedagogik, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi, Toxikologi
 • Rarelink är en nordisk länksamling för ovanliga diagnoser.

  Hälsoinformation
 • The Protein Data Bank har resurser för att studera makromolekyler och deras relation till sjukdomar mm.

  Genetik, molekylärbiologi m.m.
 • En databas över vetenskapliga artiklar som dragits tillbaka, d v s av någon anledning återkallats och inte längre gäller som erkända forskningsresultat.Gjord av två vetenskapsjournalister i USA med stöd från stiftelse. Sök på t ex författarnamn, sjukhus/lärosäte eller ämnesområde. Täcker in många vetenskapliga tidskrifter globalt och många discipliner. Öppet tillgänglig.
  Administration-sjukvård, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi, Genetik, molekylärbiologi m.m., Juridik, Kemi, Ledarskap, Medicin, Omvårdnad, Pedagogik, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi, Statistik, Toxikologi
 • Söker i alla våra databaser samtidigt. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda
 • Standardkatalogen innehåller standarder med prefixen SS, ISO, IEC, SS-EN, SS ISO, SS IEC. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Administration-sjukvård
 • I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser.

  Juridik
 • Statistik om aborter, cancer, DRG, dödsorsaker, förlossningar, hjärtinfarkter, missbruk, operationer m.m.

  Statistik
 • I Statistikdatabasen finns en stor del av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från en del andra statistikansvariga myndigheter.

  Statistik
 • SveMed+ innehåller referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.

  Medicin, Omvårdnad
 • Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar.

  Juridik
 • I Medorg finns det referenser till artiklar, utredningar, betänkanden m.m. inom området svenskt medicinalväsen. Databasen omfattar perioden 1663-1967.

  Medicinhistoria
 • MeSH® (Medical Subject Headings) är den kontrollerade vokabulär som används vid U.S. National Library of Medicine. Originaldata från NLM har kompletterats med svenska översättningar.

  Lexikon
 • Svensk-medicin.se är en medicinsk sökmotor som söker i svenska medicinska webbsajter.

  Hälsoinformation
 • Swepub innehåller referenser till forskningspublikationer som finns registrerade i ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.

  Avhandlingar/Rapporter
 • TOXNET är databaser om bland annat toxikologi och skadliga kemikalier.

  Toxikologi
 • TRIP är en sökmotor för evidensbaserad medicin. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Bilder, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi
 • Hitta uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.

  Avhandlingar/Rapporter
 • Presenterar landstingens och regionernas rapporterade uppgifter om vårdens tillgänglighet i Sverige enligt vårdgarantins intentioner.

  Administration-sjukvård
 • Vårdgivarguiden är Stockholms läns landstings webbplats med information och tjänster för vårdgivare.
  Administration-sjukvård
 • Viss är ett medicinskt och administrativt webbstöd som riktar sig till personal inom primärvården i Stockholms län.

  Administration-sjukvård, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin, Omvårdnad
 • Web of Science är en tvärvetenskaplig databas som har referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Juridik, Kemi, Ledarskap, Medicin, Psykiatri, Sociologi, Statistik
 • World Health Organization Library & Information Networks For Knowledge Database (WHOLIS) är ett index för alla WHO publikationer, från 1948 och framåt.

  Administration-sjukvård