Hoppa till huvudinnehåll

CINAHL

Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal. 

OBS! Under maj-juni 2019 har vi testperiod på CINAHL Complete, som innehåller fulltext till cirka 1300 tidskrifter.