Hoppa till huvudinnehåll

Boka tid med bibliotekarie

Diarienummer
AKTNR 93-2823


Anställda på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset samt enheter med biblioteksavtal är välkomna att boka tid med en bibliotekarie för att få hjälp att söka vetenskapliga artiklar, referera med EndNote eller bevaka ett ämnesområde. Med anledning av Covid-19 sker handledning för närvarande digitalt via Skype.

Biblioteken i Stockholms läns landsting är mån om din integritet och samlar därför inte in mer personuppgifter än absolut nödvändigt. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

2020-04-29