Hoppa till huvudinnehåll

Biblioteksavtal

Diarienummer
AKTNR 291-2522

Ett antal vårdenheter i Stockholm har avtal om biblioteksservice med något av biblioteken vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset eller Södersjukhuset.

Biblioteksavtal omfattar möjlighet att delta i utbildningar i informationssökning, skicka sökuppdrag och boka sökhjälp hos en medicinsk bibliotekarie. Avtalet innebär även åtkomst till bibliotekens vetenskapliga elektroniska tidskrifter, böcker och databaser utanför SLL:s nät via SLL-proxy, samt möjlighet att beställa kopior av vetenskapliga artiklar och låna tryckta böcker.

Om du vill veta mer om biblioteksavtal och undersöka om er enhet kan teckna avtal, välkommen att kontakta något av biblioteken.


Enheter med biblioteksavtal

BB Stockholm på Danderyds sjukhus
Capio Geriatrik Dalens sjukhus
Capio S:t Göran
Ericastiftelsen
Ersta sjukhus/diakoni
Folktandvården
GHP Kirurgkliniken Stockholm
GHP Stockholm Gastro Center
Norrtälje sjukhus/TioHundra
Regionalt cancercentrum 
Södertälje sjukhus
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)


Webbredaktör: Anja Vikingson

2019-08-09