Hoppa till huvudinnehåll

Biblioteksservice inom SLL respektive KI

Diarienummer
AKTNR 438-2877

En guide till vilka tjänster och resurser Biblioteken inom Region Stockholm respektive Universitetsbiblioteket vid Karolinska Institutet tillhandahåller. (Guiden som pdf:

 
 
Region Stockholm (SLL)
Karolinska Institutet (KI)
Vilka har åtkomst till tidskrifter och söktjänster?

SLL-anställda, inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal  Åtkomst både på regiondator + hemifrån via SLL-proxy.                                   

Studenter: Åtkomst på regiondator under praktik.

Patienter och närstående har sk walk-in-use, tillgång på plats i biblioteket.

Anställda, forskare och studenter vid KI  Åtkomst både på KI-dator + hemifrån via KI-proxy.

Alla besökare har sk walk-in-use, tillgång på plats i biblioteket.  

Vilka tidskrifter och söktjänster har biblioteken? Vetenskapliga tidskrifter och söktjänster, med fokus på kliniska tidskrifter, kliniska kunskapsstöd och -tjänster, bl a DynaMed Plus, Isabel och ClinicalKey. http://biblioteken.sll.se

Vetenskapliga tidskrifter och söktjänster, bl a Embase och Medibas.                              http://kib.ki.se

Vem får beställa artiklar? 

SLL-anställda, inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal   

(utan kostnad)

Anställda, forskare och studenter vid KI     

(mot kostnad)

PubMed/CINAHL m fl

Länkning till SLL:s fulltext via databaslänkar på                  http://biblioteken.sll.se

Länkning till KI:s fulltext via databaslänkar på  http://kib.ki.se

BrowZine - bevaka tidskrifter

SLL-anställda, inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal
Med SLL-proxy. Välj ”Region Stockholm” i appen.

Anställda, forskare och studenter vid KI
Med KI-proxy. Välj ”Karolinska Institutet” i appen.

Låna fysiska böcker

SLL-anställda, inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal, patienter, närstående och studenter

Lokala avvikelser kan förekomma. Fråga på biblioteket om något är oklart.

Alla
EndNote - referenshantering

Anställda vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS:

Får programmet EndNote utan kostnad installerat på regiondator och privat dator, samt får kurser och support.               

Övriga SLL-anställda och enheter med biblioteksavtal: Får hjälp med att skaffa gratistjänsterna EndNote Online med utökad funktionalitet via SLL-biblioteken eller Zotero och får support.

Anställda och forskare vid KI:

Kan beställa programmet EndNote mot kostnad, samt får kurser och support.                  

Studenter vid KI: Får hjälp med att skaffa gratistjänsten EndNote Online med utökad funktionalitet via KI-biblioteket och får support. 

Kurser och handledning SLL-anställda, inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal Anställda, forskare och studenter vid KI
Sökuppdrag SLL-anställda inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS, samt enheter med biblioteksavtal Forskare vid KI
Verifiering SLL-anställda inklusive forskare vid DS, Karolinska Universitetssjukhuset och SÖS Forskare vid KI

 

Redaktör: Ingrid Anderson

2020-06-17