Hoppa till huvudinnehåll

Skicka sökuppdrag

Diarienummer
AKTNR 14-2362


När du behöver hjälp att söka aktuell kunskap inom ditt yrkesområde/forskningsområde, uppdatera riktlinjer, få tag på bakgrundsmaterial inför projekt eller hitta information till dina patienter. Resultatet levereras i form av vetenskapliga artiklar, böcker, länkar etc.

Vi tar emot sökuppdrag från anställda på Danderyds Sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset samt enheter med biblioteksavtal.

Uppdatera dig, skriva riktlinjer, verksamhetsutveckling, uppsats, forskning mm.?

Biblioteken i Stockholms läns landsting är mån om din integritet och samlar därför inte in mer personuppgifter än absolut nödvändigt. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

2018-09-13