Hoppa till huvudinnehåll

Vår service

Diarienummer
AKTNR 47-1885

Biblioteken finns till för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, inom administration eller är förtroendevald i Stockholms läns landsting. Servicen kan skilja sig åt beroende på om din arbetsplats har biblioteksavtal eller ej. Se nedan vad som gäller för just din arbetsplats:

Anställd vid

Service

Akademiskt primärvårdscentrum (SLSO)

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

ASIH – Avancerad sjukvård i hemmet

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom landstingets nätverk. För tillgång utanför nätverket krävs proxy. Från december 2016 krävs biblioteksavtal för att kunna använda proxy.

BB Stockholm på DS

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

BUP

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Capio Geriatrik Dalens sjukhus

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Capio S:t Göran

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser på capio.sllbiblioteken.se eller biblioteken.sll.se via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Danderyds sjukhus

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

EndNote-support.

Ericastiftelsen

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Entrepenadpersonal från företag som finns på sjukhuset, till exempel Locum, NCA, Apoteket

Får låna böcker som finns inne på sjukhusens bibliotek.

Ersta diakoni

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Folktandvården

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom landstingets nätverk. För tillgång utanför nätverket krävs proxy. Från december 2016 krävs biblioteksavtal för att kunna använda proxy.

Förtroendevald inom Stockholms läns landsting

Landstingshusets bibliotek hjälper dig att hitta bakgrundsinformation, i elektronisk eller tryckt form, för motioner, debattinlägg, tjänsteutlåtanden, rapporter och dylikt.

Geriatrik som tillhör SLSO

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Habilitering och hälsa

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

HSF - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Landstingshusets bibliotek hjälper dig att hitta bakgrundsinformation, i elektronisk eller tryckt form, för motioner, debattinlägg, tjänsteutlåtanden, rapporter och dylikt.

Tillgång till landstingets grundutbud av databaser och elektroniska tidskrifter. Får beställa artiklar och fjärrlån.

Karolinska Universitetssjukhuset

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

EndNote-support.

Kultur i vården

Får låna böcker som finns inne på biblioteken.

LSF - Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingshusets bibliotek hjälper dig att hitta bakgrundsinformation, i elektronisk eller tryckt form, för motioner, debattinlägg, tjänsteutlåtanden, rapporter och dylikt. 

Tillgång till landstingets grundutbud av databaser och elektroniska tidskrifter. Får beställa artiklar och fjärrlån.

Nacka sjukhus

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom landstingets nätverk. För tillgång utanför nätverket krävs proxy. Från december 2016 krävs biblioteksavtal för att kunna använda proxy.

Patienter och närstående på DS, Karolinska eller SÖS

Får låna och reservera böcker.

Primärvård som tillhör SLSO

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Privata mottagningar med vårdavtal

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom landstingets nätverk. För tillgång utanför nätverket krävs proxy. Från december 2016 krävs biblioteksavtal för att kunna använda proxy.

Psykiatrin, inklusive beroendecentrum (SLSO)

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Regionalt cancercentrum

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Sankt Eriks ögonsjukhus

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom landstingets nätverk. För tillgång utanför nätverket krävs proxy. Från december 2016 krävs biblioteksavtal för att kunna använda proxy.

Seniorum

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom landstingets nätverk. För tillgång utanför nätverket krävs proxy. Från december 2016 krävs biblioteksavtal för att kunna använda proxy.

Stiftelsen Stora Sköndal

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom landstingets nätverk. För tillgång utanför nätverket krävs proxy. Från december 2016 krävs biblioteksavtal för att kunna använda proxy.

GHP Stockholm Gastro Center och Kirurgkliniken Stockholm

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Stockholms syncentral

Tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser inom landstingets nätverk. För tillgång utanför nätverket krävs proxy. Från december 2016 krävs biblioteksavtal för att kunna använda proxy.

Studenter inom hälso- och sjukvård

Får låna böcker som finns inne på sjukhusens bibliotek.

Studenter med klinisk placering på DS, Karolinska eller SÖS

Får låna och reservera böcker under sin VFU.

Södertälje sjukhus

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

Södersjukhuset

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

EndNote-support.

Tiohundra

Tillgång till elektroniska tidskrifter, böcker och databaser inom landstingets nätverk. Även tillgång utanför nätverket via proxy.

Får reservera böcker, beställa artiklar (utan kostnad upp till viss nivå) och fjärrlån. Kan boka tid för litteratursökning på biblioteken och delta i bibliotekens kurser.

 

Tolkar

Får låna böcker som finns inne på sjukhusens bibliotek.

 


 

Redaktör: Tomas Kindenberg

2017-03-31