Hoppa till huvudinnehåll

NjuRen

Ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år. Tjänsten ger dels stöd till beräkning av njurfunktion och ger dels evidensbaserade rekommendationer för dosering av läkemedel, anpassade efter framräknad grad av njursvikt.