Hoppa till huvudinnehåll

Kurser

Diarienummer
AKTNR 427-2018

Bibliotekens kurser är tillgängliga för anställda på Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt enheter med biblioteksavtal.

Du väljer själv var och när du vill gå din kurs. Sjukhusanställda har företräde till kurserna på sitt sjukhus.

 
Danderyds sjukhus

Hösten 2017 erbjuder Medicinska biblioteket på Danderyds sjukhus nedanstående kurser. Anmäl dig via e-post till biblioteket.ds@sll.se

PubMed - sök och bevaka
vetenskapliga artiklar

Tisdag 3 oktober, 10.00-11.30
Fredag 10 november, 10.00-11.30
Tisdag 5 december, 10.00-11.30

EndNote – hantera dina referenser
Torsdag 12 oktober, 10.00-11.00
Tisdag 28 november, 10.00-11.00

Excel grundkurs
Tisdag 19 september, 10.00-12.00
Tisdag 10 oktober, 10.00-12.00
Fredag 27 oktober, 10.00-12.00
Måndag 13 november, 14.00-16.00

Excel fördjupningskurs
Tisdag 21 november, 10.00-12.00

Word grundkurs
Måndag 23 oktober, 10.00-11.00
Fredag 17 november, 10.00-11.00

PowerPoint grundkurs
Måndag 23 oktober, 11.00-12.00
Fredag 17 november, 11.00-12.00

Pivottabeller i Excel
Tisdag 24 oktober, 10.00-12.00

Statistik i Excel
Tisdag 19 september, 12.00-14.00
Onsdag 15 november, 11.00-13.00

Access grundkurs
Tisdag 10 oktober, 13.00-15.00

"The truth is out there"
En grundkurs i statistik

Tisdag 24 oktober, 13.00-15.00

Onsdagar i jämna veckor får du support i:
Lärtorget 14.00-15.00
Edit 15.00-16.00

 
 
 
Karolinska Universitetssjukhuset

Kurser på Karolinska hösten 2017

Anmälan sker via Lärtorget, läs mer om hur du anmäler dig i kursprogrammet.

Hitta evidens snabbt 

Lär dig DynaMed Plus - ett beslutsstöd som liknar UpToDate.

Individuell undervisning (30 min)

Huddinge 5/9 kl 13-13.30.

Solna 12/10 kl 14.00-14.30

PubMed

Lär dig söka smart i PubMed, den största söktjänsten inom hälso- och sjukvård. Både för PubMed-nybörjaren och den som vill fräscha upp sina kunskaper.

Individuell undervisning (90 min)

Huddinge 22/9 kl 13.00-14.30, 25/10 kl 10.00-11.30 och 8/12 kl 13.00-14.30.

Solna 31/8 kl 13.00-14.30, 4/10 kl 13.00-14.30 och 2/11 kl 14.00-15.30 

EndNote för PC

Lär dig EndNote - ett perfekt hjälpmedel för att samla och citera artiklar. Som Karolinskaanställd
kan du få EndNote på din arbetsdator och även gratis till din privata PC/Mac via Biblioteket.

Individuell undervisning (90 min)

Huddinge 15/9 kl 13.00-14.30, 18/10 kl 10.00-11.30 och 1/12 kl 10.00-
11.30.

Solna 27/9 kl 13.00-14.30, 26/10 kl 13.00-14.30 och 30/11 kl 14.00-15.30

EndNote för Mac

Huddinge 13/12 kl 13.00-14.30.

Solna 25/10 kl 13.00-14.30

EndNote Online/EndNote for iPad

Synka och kom åt ditt EndNote-bibliotek på dator,
surfplatta och mobil/Använd appen EndNote for iPad: 

Huddinge 17/11 kl 10.00-11.30.

Solna
8/11 kl 13.00-14.30

 

BrowZine - bevaka tidskrifter i mobilen

Bevaka landstingets tidskrifter i din dator, surfplatta och mobil.

Individuell undervisning (30 min)

Huddinge 27/10 kl 13.00-13.30.

Solna 15/9 kl 10.00-
10.30

ClinicalKey - e-böcker

Lär dig ClinicalKey en söktjänst som innehåller e-böcker, tidskrifter, filmer, guidelines mm.

Individuell undervisning (30 min)

Huddinge 3/10 kl 10.00-10.30.

Solna 9/11 kl 10.00-10.30

Google Scholar - googla vetenskapligt

Så använder du Google Scholar för att söka artiklar.

Individuell undervisning (30 min) 

 

Huddinge 9/10 kl 10.00-10.30.

Solna 28/9 kl 14.00-14.30

För dig som skriver uppsats

Lär dig söka i relevanta databaser och använda programmet EndNote i ditt skrivande.

Individuell undervisning (90 min)

Huddinge 29/9 kl 13.00-14.30 och 20/11 kl 13.00-14.30.

Solna 14/9 kl 13.00-14.30 och 7/12 kl 13.00-14.30

För dig som är sjuksköterska

En guide till artikelsökning i databasen CINAHL.

Individuell undervisning (60 min) 

Huddinge 9/11 kl 10.00-11.00.

Solna 28/9 kl 10.00-11.00

För dig inom hälsoprofessionerna

En guide till artikelsökning i databasen AMED.

Individuell undervisning (60 min) 

Huddinge 28/11 kl 13.00-14.00.

Solna 12/10 kl 10.00-11.00

För dig som är kurator/psykolog

En guide till artikelsökning i databasen PsycINFO.

Individuell undervisning (60 min): 

Huddinge 18/12 kl 13.00-14.00.

Solna 7/12 kl 10.00-11.00

Excel grundkurs

Lär dig grunderna i Excel.

Kurstillfällen (120 min)

Individuell undervisning ges inte i Excel. Support ges i mån av tid.

Huddinge 19/9 kl 13.00-15.00 och 21/11 kl 13.00-15.00 (max 12
deltagare).

Solna 9/10 kl 13.00-15.00 och 13/11 kl 13.00-15.00 (max 8 deltagare)
 

 
 
Södersjukhuset

Behöver ni på er klinik eller avdelning komma igång med informationssökning inom ert område, fräscha upp era sökfärdigheter eller bekanta er med nya informationskällor kan ni kontakta oss för att beställa en kurs som är anpassad efter era behov. Du kan boka en enskild kurs/handledning eller för ditt VO.

Välkommen att kontakta oss på 08-6161642 eller biblioteket.sodersjukhuset@sll.se

PubMed - Sök och bevaka vetenskapliga artiklar

EndNote - Hantera dina referenser

Browzine - Bevaka tidskrifter i mobilen

E-böcker

Kom igång med bibliotekets e-resurser

Evidensbaserad medicin - Hur gör man?

För dig som skriver uppsats
Vi visar vilka e-resurser som finns och hur du sparar dina sökningar och referenser

För dig som är sjuksköterska
Vi visar databaser inom omvårdnad och hur du hittar bra söktermer

För dig inom hälsoprofessionerna
Vi visar databaser som är användbara inom din profession och hur du hittar bra söktermer

 

Beställ en kurs

Ingen kurs som passar dig? Vi kan skräddarsy kurser för din arbetsplats behov. 
Kontakta biblioteken@sll.se

 

Redaktör: Charlotte Åberg

2017-09-18