Hoppa till huvudinnehåll

Hitta evidens snabbt

Diarienummer
AKTNR 89-1862

Har du ont om tid, men ska vårda och behandla utifrån bästa möjliga vetenskapliga bevis (evidens)? Nedan finner du några snabba vägar till evidens:

Dator och stetoskop

Evidensbaserad medicin


DynaMed Plus
Expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens
Sök på symptom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention. DynaMed Plus finns även som app.

ClinicalKey
Sök på diagnos eller behandling
Du får svar i form av forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och behandlingsguider. Du kan sortera på din specialitet.
 

Evidensbaserad omvårdnad


ClinicalKey for Nursing
Är du sjuksköterska? - Passa på att testa detta nya verktyg under mars och april!
Sök på engelska och du hittar riktlinjer, forskningsartiklar, e-böcker, videor och andra källor till evidens. Vad tycker du, behöver du detta verktyg i ditt arbete? Tyck till!

Joanna Briggs Institute (JBI)
Är du sjuksköterska? - Passa på att testa detta nya verktyg under mars och april!
Innehåller evidensbaserade vårdprogram och sammanfattningar av evidens inom olika vårdspecialiteter (akutvård, infektion, geriatrik, rehabilitering med mera). Vad tycker du, behöver du detta verktyg i ditt arbete? Tyck till!

Nursing Reference Center Plus
Är du sjuksköterska? - Passa på att testa detta nya verktyg under mars och april!
Innehåller evidensbaserad information om sjukdomar, läkemedel, ledarskap, vårdpraxis och färdigheter. Text och videor är på engelska. Vad tycker du, behöver du detta verktyg i ditt arbete? Tyck till!


Få hjälp att hitta evidens


Låt en bibliotekarie hitta evidens åt dig
Hinner du inte söka själv? - Skicka ett sökuppdrag
Beskriv vad du behöver hitta evidens kring och hur snabbt du behöver få svar, så söker en bibliotekarie reda på aktuell forskning/evidens.

Letar du evidens kring en ny metod eller apparat?
Då kan Metodrådet SLL hjälpa dig!
Genom en systematisk litteratursökning och en vetenskaplig granskning av litteraturen utförd av sakkunniga, tar man fram en så kallad HTA-rapport om evidensläget för den aktuella frågan. Hela processen tar 10-14 veckor och är helt kostnadsfri.
Redaktör: Charlotte Åberg

2017-03-21